39 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Польские пословицы. Животные в польских пословицах

Польские пословицы

Когда-то пикабушник isimpp начинал тему Польши. Сегодня на лекции мы с подругой решили поискать и найти польские пословицы. Интересные пословицы. Ну вот их маленький список. Если кто-то знает польский и увидит ошибку пишите!

Baba z wozu – koniom lej. – Баба с возу- кобыле легче.

Bg bierze, Bg daje. – Бог дал, Бог взял.

Brylant potrzebuje odpowiedniej oprawy. – Хороший бриллиант дорогой оправы стоит.

Cicha woda brzegi rwie. – В тихом омуте черти водятся.

Czyja sia, tego prawda. – Кто сильнее – того правда.

Czego oczy nie widz, tego sercu nie al. – С глаз долой – из сердца вон.

Czym chata bogata, tym gociowi rada. – Чем богаты, тем и рады.

Dobrymi chciami pieko jest wybrukowane. – Благими намерениями вымощена дорога в ад.

Dwa razy nie moe nikt, raz musi umrze kady. – Двум смертям не бывать, а одной не миновать.

Jeden przy pugu, a siedmioro z yk. – Один с сошкой, а семеро с ложкой.

Jeeli kady w wiosce ofiaruje jedn nitk, to nagi otrzyma koszul. – С миру по нитке – голому рубашка.

Jzyk i do Kijowa doprowadzi. – Язык до Киева доведет.

Gdzie cienko, tam si zwie. – Где тонко, там и рвется.

Gra z gr si nie zejdzie, ale czowiek z czowiekiem zawsze. – Гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдется.

Grosz do grosza, a bdzie kokosza. – Копейка рубль бережет.

I na socu s plamy. – И на солнце есть пятна.

Indyk myla o niedzieli, a w sobot eb mu cili. – Индюк думал да в суп попал.

Kady na swj sposb rozum traci. – Каждый сходит с ума по-своему.

Kiedy wejdziesz midzy wrony, musisz kraka tak jak one. – С волками жить – по-волчьи выть. (Тут про ворон, а не про волков, но суть та же)

Kto nie ma szczcia w kartach, ten ma szczcie w mioci. – Не везет в картах, повезет в любви.

Kto si kadzie z psami, ten wstaje z pchami. – С кем поведешься, от того и наберешься. (Это очччень мягкий перевод :)))))

Lepsze sto druhw nili sto rubli w kalecie. – Не имей сто рублей, а имей сто друзей.

Lepiej pno, ni nigdy. – Лучше поздно, чем никогда.

Mae dzieci – may kopot, due dzieci – duy kopot. – Маленькие дети-маленькие проблемы, большие дети – большие проблемы.

Myszy tacuj, gdy kota nie czuj. – Кот из дома – мыши в пляс.

Nie od razu Krakw zbudowano. – Москва не сразу строилась.

Nie taki diabe straszny,jak go maluj. – Не так страшен черт, как его малюют.

Prawdziwych przyjaci poznaje si w biedzie. – Друг познается в беде.

Robota nie zajc, w las nie ucieknie. – Работа – не волк, в лес не убежит.

Strzeonego Pan Bg strzee. – Береженного бог бережет.

Syty godnemu nie uwierzy. – Сытый голодному не товарищ.

Szewc bez butw chodzi. – Сапожник без сапог.

Ten si mieje, kto si mieje ostatni. – Смеется тот, кто смеется последним.

W zdrowym ciele zdrowy duch. – В здоровом теле здоровый дух.

Wszdzie dobrze, ale w domu najlepiej. – В гостях хорошо, а дома лучше.

Польские пословицы. Животные в польских пословицах

Biada bez dzieci, biada i z dziećmi.

Перевод: Без детей беда и с детьми беда.

Bogu świeczkę, a diabłu ogarek.

Перевод: Богу свечка, а черту огарок.

Więcej słuchaj, a mniej mów – zawsze szkodzi zbytek słów.

Перевод: Больше слушай, меньше говори, избыток слов всегда вредит. аналог: Слово — серебро, молчание — золото. Язык мой — враг мой.

Broda nie czyni filozofa.

Перевод: Борода не делает философа. интернациональная, русский аналог: Борода выросла, а ума не вынесла.

Więcej ludzi utonęło w kieliszku niż w morzu.

Перевод: В рюмке утонуло больше людей, чем в море. аналог: Пьяному море по колено, а лужа по уши.

Wolno bogatemu biednie żyć.

Перевод: Вольно богатому бедно жить. аналог: У кого суп жидкий, а у кого жемчуг мелкий.

Gdzie nie można przeskoczyć, tam trzeba podleźć.

Перевод: Где нельзя перепрыгнуь, нужно подлезть. аналог: Не мытьем, так катаньем.

Ani kura za darmo nie gdacze.

Перевод: Даром и курица не кудахчет.

Jak dają, to bierz.

Pieniądze szczęścia nie dają.

Перевод: Деньги счастья не дают.

Dla chcącego nic trudnego.

Перевод: Для того, кто хочет, нет ничего трудного. аналог: Глаза боятся, а руки делают.

Kiedy wstąpisz między wrone, musisz krakać tak jak one.

Перевод: Если попал в общество ворон, должен каркать, как они. вариант: Wchodząc między wrony, krakaj jak i one.##Попал в общество ворон — каркай, как они. аналог: С волками жить, по-волчьи выть.

Gdy idziesz zabijać muchę, nie zabieraj ze sobą armaty.

Перевод: Если собрался убить муху, не бери пушку. аналог: Из пушки по воробьям не стреляют.

Z deszczu pod rynnę.

Перевод: Из-под дождя под водосток. аналог: Из огня да в полымя.

Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.

Перевод: Как сам себе постелишь, так и выспишься.

Jaki do jedzenia, taki do roboty.

Перевод: Каков за едой, таков и в работе.

Jaka matka, taka Katka.

Перевод: Какова мать, такова и Катька. аналог: Яблоко от яблони недалеко падает.

Jaka płaca, taka praca.

Перевод: Какова плата, такова и работа.

Популярнейшие польские пословицы — польские тексты с русским переводом

Польские пословицы имеют много схожих по смыслу пословиц с русскими пословицами. Но встречаются и совершенно оригинальные «присловья».

Вы можете сравнить оригинальный текст польской пословицы с тем, как она звучит в прямом переводе на русском языке. Не забывайте, что в польских словах ударение всегда падает на предпоследний слог. Поехали…

baju, baju – będziesz w raju / (баю-баю, будешь в раю)

będzie z niego ksiądz jak z diabła kościelny (Из него ксёндз, как из дьявола священник)

bez ciekawości nie ma mądrości (Без любопытства нет мудрости)

bez kołaczy nie wesele (Без тортов не свадьба)

bez ludzi i raj się znudzi (Без людей и рай не в радость)

bez pracy trudno dostąpić honoru (Без труда не достичь славы)

biednemu zawsze wiatr w oczy (Бедному всегда ветер в глаза)

blisko swej jabłoni jabłko pada (Близко к своей яблоне падает яблоко)

bliższa koszula ciału niż kaftan (Рубашка ближе к телу, чем кафтан)

Bóg bez pracy nic nie daje (Бог вне работы не помогает)

Bóg pomaga tym, co sami sobie pomagają (Бог помогает тем, кто помогает себе сам)

Boga na języku, a diabła ma w sercu (Бога держит на языке, а Дьявола — в сердце)

bogatemu diabeł dzieci kołysze (Богатому дьявол детей колышет)

Bogu się kłaniaj, a diabła nie gniewaj (Богу кланяйся, а Дьявола не гневи)

Bogu świeczka, a diabłu ogarek (Богу — свечка, а дьяволу — огарок)

bój się w styczniu wiosny, bo marzec zazdrosny (Бойся в январе весны, потому что март ревнив)

broda mędrcem nie czyni (Борода мудрецом не делает)

być w Rzymie i nie widzieć papieża (Быть в Риме и не увидеть Папу)

było dwóch braci mądrych, a trzeci żonaty (Было два умных брата, а третий женился)

cała mądrość nie mieści się w jednej głowie (Вся мудрость не укладывается в одной голове)

chcąc poznać przyjaciela, trzeba z nim beczkę soli zjeść (Желая узнать друга, придётся с ним бочку соли съесть)

  • chleb cudzym nożem krajany — niesmaczny (Хлеб, нарезанный чужим ножом, не бывает вкусным)
  • chleb płacze, gdy go darmo jedzą (Хлеб плачет, когда его дармоеды едят)
  • chleb stracił, a bułki nie znalazł (Потерял хлеб, а булок не нашёл)
  • chleb świętej Agaty od ognia strzeże chaty (Хлеб святой Агаты от огня бережёт хаты)
  • chleb w drodze nie cięży (Хлеб в дороге не обременяет)
  • chlebem i solą ludzie ludzi niewolą (Хлебом и солью люди людей неволят)

chłop mowny a kot łowny z głodu nie zemrą (Когда крестьянин многословный, тогда кот голодный)

chłopa na korce, a rozumu na lata nie mierzą (Мужик разум годами не меряет)

ciągnie swój do swego (Каждый тянет своё к себе)

cicha woda brzegi rwie (Тихая вода рвёт берега)

ciekawość to pierwszy stopień do piekła (Любопытство становится первым шагом в ад)

co Anglik zmyśli, Francuz skréśli, a Niemiec doma nakrupi, wszystko to głupi Polak kupi (Что англичанин задумает, то француз подсчитает, немец домой принесёт — а глупый поляк всё это купит)

co Francuz wymyśli, to Polak polubi (Что француз придумает, то поляк полюбит)

co nagle, to po diable (Что внезапно, то от дьявола)

co się stało, to się nie odstanie (Что произошло, того не отменить)

co swój, to nie obcy (Что своё, то не чужое)

co wolno wojewodzie, to nie tobie, smrodzie (Что позволено воеводе, то не позволено смерду)

co za dużo, to niezdrowo (Что чрезмерно, то не хорошо для здоровья)

córkę chromą do klasztoru (Хромую дочку — в монастырь)

cudza praca nie wzbogaca (Чужая работа не обогатит)

ćwiczenie czyni mistrza (Навык мастера делает)

czas to pieniądz (Время — деньги)

czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał (Чему Ясь не научит, того Ян не будет уметь)

czego nie bierze Chrystus, to fiskus porwie (Что не возьмёт Христос, то урвёт налоговик)

czego oko nie widzi, tego sercu nie żal (Чего не видит глаз, сердце не жалеет)

człek do pracy stworzon, ptak do lotu (Человек создан для работы, а птица для полёта)

człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi (Человек стреляет, Бог пули направляет)

daj kurze grzędę, a ona: wyżej siędę (Дайте курице насест, и она будет сидеть)

dał Pan Bóg zęby, da i chleb (Дал Бог зубы, даст и хлеб)

diabeł nie śpi (Дьявол никогда не спит)

diabeł się w ornat ubrał i ogonem na mszę dzwoni (Дьявол одет в ризу и хвостом в колокола звонит)

diabeł tkwi w szczegółach (Дьявол кроется в деталях)

dla chcącego nic trudnego (Для желающего нет ничего трудного)

dla chleba, nie dla nieba chce być księdzem (Для хлеба, а не для неба, хочет быть священником)

dla dwóch kogutów za mało miejsca na jednym gnoju (Для двух петухов мало места на одном дерьмe)

dla kota za dużo, dla psa za mało (Что коту много, того псу мало)

do Boga, gdy trwoga (К Богу, когда тревога)

do trzech razy sztuka (Везёт до трёх раз)

dobra i wdowa, gdy młoda i zdrowa (Хорошая и вдовая, когда молодая и здоровая)

dobra psu i mucha, kiedy sama wleci do brzucha (Доброму псу и муха сама летит до брюха)

dobrego syna nigdy Bóg nie zapomina (Доброго сына Бог никогда не забывает)

dobry chleb z solą, byle z dobrą wolą (Хорош хлеб с солью, когда по доброй воле)

dobry chleb, gdy kołacza nie masz (Хорош и хлеб, если калача нет)

dobry żart tynfa wart (Хорошая шутка дорогого стоит)

dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie (До тех пор жбан воду носит, пока ему ручки не открутят)

dzieci i ryby głosu nie mają (Дети и рыбы голоса не имеют)

dzisiaj bal, jutro żal (Сегодня бал, а завтра жаль)

fortuna często rozumowi przeczy (Фортуна часто бросает вызов причине)

gdy kota nie ma, myszy harcują (Когда нет кота, мыши гарцуют)

gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy (В спешке человек тешит дьявола)

gdzie diabeł nie może, tam babę pośle (Где дьявол не может, там баба справится)

gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta (Где двое дерутся, там третий получает выгоду)

gdzie nie zagląda słońce, tam zagląda lekarz (Куда не заглядывает солнце, туда заглядывает врач)

głód — najlepszy kucharz (Голод — лучший повар)

głową muru nie przebijesz (Головой стену не пробьёшь)

głuchemu próżne słowa (Глухому напрасно говорить слова)

gra w kiпery wyrabia maniery (Сердечные игры способствуют обучению хорошим манерам)

i na starym krzaku róże kwitną (И на старом кустарнике розы цветут)

i w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu (И в Париже не сделают из овса риса)

ile wina w głowie, tyle prawdy w słowie (Сколько вина в голове, столько правды на языке)

im kot starszy, tym ogon twardszy (Чем старше кот, тем пышнее хвост)

indyk myślał o niedzieli, aw sobotę łeb mu ścięli (Индюк строил планы на воскресенье, а в субботу его съели)

jak pies je, to nie szczeka, bo mu miska ucieka (Пока собака ест, она не лает, потому что миску охраняет)

jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz (Как себе постелешь, так и выспишься)

Источники:

http://pikabu.ru/story/polskie_poslovitsyi_1173803
http://quotesbook.info/quotes/person/Polskie-poslovicy
http://www.molodostivivat.ru/pobolshe-ulybok/populyarnejshie-polskie-poslovicy-polskie-teksty-s-russkim-perevodom.html

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов: